Elektroinštalácie priemyselných objektov

Elektroinštalácie obchodných centier

Vypracovanie projektových dokumentácií

Revízie a úradné skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov

Naša spoločnosť sa od roku 2010 špecializuje na realizáciu elektroinštalácií a opravu a údržbu elektrických zariadení. Súčasťou našich služieb sú revízie elektrických zariadení a strojov vrátane bleskozvodov. Revízie ako aj elektroinštalácie vykonávame aj v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.

Ponuka služieb

agsdi-bulb-flash

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie a bleskozvody v budovách a priemyselných objektoch bez obmedzenia napätia.

agsdi-list

Revízie

Revízie a úradné skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov, východiskové a opakované.
TISR, TÜV SÜD, DÚ – ŠOTD, IDO

agsdi-security-camera

Kamerové systémy

Monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí v reálnom čase alebo zo záznamu.

agsdi-cloud-padlock

Zabezpečovacie systémy

Elektrické zabezpečovacie systémy s moderným dizajnom a príjemným uživateľským rozhraním.

Realizácie

Kontakt

agsdi-mobile

+421 905 619 212

agsdi-message-3

mareli@mareli.eu 

agsdi-location

Zvolenská cesta 25,
974 05  Banská Bystrica

© 2018 MARELI s.r.o. | Designed by greweb