Revízie elektroinštalácií

Východiskové a opakované revízie elektrických zariadení a pracovných strojov bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečím výbuchu.

E

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

E

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

revízie určených elektrických technických zariadení pre ŽSR,
ZSSK CARGO, ZSSK Slovakrail

revízie ručného náradia a spotrebičov

úradné skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov, východiskové a opakované
TISR, TÜV SÜD, DÚ – ŠOTD, IDO

Kontakt

agsdi-mobile

+421 905 619 212

agsdi-message-3

mareli@mareli.eu 

agsdi-location

Zvolenská cesta 25,
974 05  Banská Bystrica

© 2018 MARELI s.r.o. | Designed by greweb