Elektroinštalácie

agsdi-bulb-flash

elektroinštalácia budov a priemyselných objektov bez obmedzenia napätia,
realizácia bleskozvodov

agsdi-bulb-flash

úradné skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov, východiskové a opakované.
TISR, TÜV SÜD, DÚ – ŠOTD, IDO

agsdi-bulb-flash

elektroinštalácie určených elektrických technických zariadení pre ŽSR, ZSSK CARGO,
ZSSK Slovakrail

agsdi-bulb-flash

vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a bleskozvodu

Elektronštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu:

s
E

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

E

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

s

Protipožiarne prestupy deliacich konštrukcií:

Systémy požiarnej ochrany HILTI

Kontakt

agsdi-mobile

+421 905 619 212

agsdi-message-3

mareli@mareli.eu 

agsdi-location

Zvolenská cesta 25,
974 05  Banská Bystrica

© 2018 MARELI s.r.o. | Designed by greweb